NĀKAMAIS tiešsaistes seminārs
2021. gada 14. OKTObrī plkst. 16.00
dalība bez maksas

TĒMA TIKS PRECIZĒTA