top of page

Atvērtiem datiem veltīta starptautiskās konferences sekcija - aicinājums piedalīties2020. gada oktobrī notiks SOTICS2020 (The Tenth International Conference on Social Media Technologies, Communication, and Informatics) konference, kuras ietvaros ir paredzēta speciālā sesija ODV4DT: Open Data Value for Digital Transformations, kuras organizatore un vadītāja Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes pētniece Anastasija Ņikiforova aicina ikvienu interesentu apsvērt iespēju dalībai tajā.

Sesija paredz ļoti dažāda rakstura referātus, kuru tēma būtu saistīta ar [saistītājiem] atvērtajiem datiem, sākot ar teorētiskiem pārskata ziņojumiem (t.sk. ētiskie jautājumi, kas šīs tēmas kontekstā šobrīd ir ļoti aktuāli), beidzot ar ļoti praktiskiem risinājumiem – potenciālo tēmu sarakstu aicinām sk. http://www.iaria.org/conferences2020/filesSOTICS20/ODV4DT.pdf (par konferenci informāciju meklējot http://www.iaria.org/conferences2020/SOTICS20.html).

Dažas potenciālās tēmas:

 • atvērto datu loma dažādās jomās (medicīna, kultūra, vide, reģionālā attīstība, ekonomika un finanses, sabiedrība, transports, izglītība utt.);

 • atvērto datu kvalitāte, t.sk. lielo datu (Big data), saistīto datu (Linked data), ģeotelpisko datu utt.;

 • saistītie atvērtie dati, atvērtie pārvaldes dati (Open government data (OGD)) un e-pārvaldība: izaicinājumi un iespējas;

 • [saistīto] atvērto datu lietojumi un uz tiem balstīti pakalpojumi, risinājumi, inovācija un to potenciāls;

 • [saistīto] atvērto datu apstrādes tehnikas, t.sk. datu standartizācija un viendabīguma nodrošināšana: izaicinājumi, tehnikas, pieredzes stāsti;

 • [saistīto] atvērto datu vizuālizācija;

 • datu virzītu lēmumu pieņemšanas un atbalsta rīki, t.sk. darījumintelekts jeb business intelligence (BI);

 • atvērto datu kopu atkalizmatošanas prognozēšana;

 • API atvērto datu izgūšanai;

 • atvērto datu platformas un to “stāvoklis” lietojamības, kvalitātes un citu aspektu ziņā;

 • atgriezeniskā saite un sociālo tīklu loma tās nodrošināšanā;

 • atvērto datu jēdzienu vēsture un nākotne, to sociālā un ekonomiskā vērtība.

Ņemot vērā esošo situāciju pasaulē, šogad konference norisināsies “daļēji” attālināti, ar ko ir domāts, ka referētāji drīkst ierasties (konference notiks oktobra beigās Porto), ja apstākļi to atļaus, bet drīkst prezentēt arī attālināti. Nodevumu iesniegšanas termiņš ir 24. augusts. Konference norisināsies 18. – 22. oktobrī.

Gaidām Jūsu iesniegumus!!! Ar cieņu, Anastasija Ņikiforova

Pētnieks Datorikas Fakultāte, Latvijas Universitāte e-pasts: anastasija.nikiforova@lu.lv, Adrese: Raiņa bulvāris 19 - 431, Rīga, LV-1586

bottom of page