top of page

Piedalies augstas vērtības atvērto datu kopas noteikšanā!
Ikviens Latvijas iedzīvotājs un/ vai uzņēmums tiek aicināts piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noteikt viņam un/ vai viņa uzņēmumam prioritāras datu kopas, t.i. datu kopas, kuras, viņuprāt, varētu rādīt vērtību Latvijas ekonomikai un sabiedrība - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WT6IPfXlMCO_sktTJBJGSAN_2StDJJf86jV3qGA-z42xjw/viewform


Aptauja ir domāta gan indivīdiem (piemēram, nevienu uzņēmumu nepārstāvošiem cilvēkiem), gan uzņēmumiem. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti TIKAI apkopotā veidā, ja vien aptaujātais nav norādījis savādāk.


Lūgums izplatīt šo aptauju Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu vidū.

Ikviens viedoklis ir svarīgs!

Palīdzi atvērtiem datiem uzlabot sabiedrības dzīvi!

Aptauju veic LATA asociētā biedre un Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes docente un pētniece Anastasija Ņikiforova.

bottom of page