top of page

Pieejams ieraksts semināram "Atvērts dizains un cilvēku vajadzības"







Pieejams 13. janvāra tīmekļa semināra ieraksts.

Informācija par LATA lietu semināriem šeit.


Ja vēlaties uzstāties LATA lietu seminārā, lūgums rakstīt: lata@lata.org.lv



bottom of page