Publicēts ziņojums par atvērtā pirmkoda politiku un iniciatīvām Latvijā