top of page

Zināmi LATA gada balvas nominanti!

Atvērtākais risinājums:

SIA "DATAKOM" - uz atvērtām tehnoloģijām balstīts datu integrators, kas nodrošina datu tiešsaistes apmaiņu starp grāmatvedības sistēmu un mobilās “All-in-one” kases sistēmas “Tiki-Taka Pay” vadības portālu.

SIA "DATI Group" - risinājums FLEX Cloud. FLEX Cloud pamatā ir atvērtā koda mākoņplatforma OpenStack un citu drošu atvērtu standartu izmantošana.

SIA "Turn Digital" - “SchoolioWP” mājaslapas risinājums izglītības iestādēm. “SchoolioWP” ir izglītības iestāžu mājaslapu platforma, kas balstīta atvērtā pirmkoda risinājumā WordPress.

Personība, kas veicinājusi atvērtību:

Ingrīda Lavrinoviča - vadījusi tematiskās lekcijas, praktiskus darbus un seminārus par datortīkliem un programmēšanu., iekļaujot atvērtā pirmkoda programmatūru,

Jānis Ivanovs - izstrādājis gruntsūdens dziļuma karti un augsnes mitruma karti Igaunijas, Latvijas un Lietuvas teritorijām, balstoties uz brīvpieejas aerolāzerskenēšanas datiem. Kartes pieejamas visiem interesentiem WMS servisa veidā.

Uldis Bojārs - Ulda Bojāra vadībā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izveidots projekta Atvērto datu portāls (https://dati.lnb.lv/), kur Ontoloģiju sadaļā pirmo reizi cilvēkam lasāmā un meklēšanai izmantojamā veidā pieejamas trīs LNB tēzaura datu ontoloģijas – formas/žanra ontoloģija, ģeogrāfisko nosaukumu ontoloģija un tematisko priekšmetu ontoloģija (pavisam ap 56 000 jēdzienu).

Uzvarētāji tiek paziņoti LATA konferencē, kas notiks 2022. gada 3. februārī.


bottom of page