top of page

# Open Technology #Open Data #Open Source

#Atvērtās tehnoloģijas #Atvērtie dati #Atvērtais kods

L Mazas-043.jpg

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) balvas konkursa mērķis ir godināt Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvjus un privātpersonas:

1) kuras ir devušas būtisku ieguldījumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā, veicinot sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādām pamatnostādnēm:

    • tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;

    • tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte, drošība un privātuma aizsardzība;

    • brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.

2) kuras ir veicinājušas starptautiski atzītu, atvērtu informācijas apmaiņas un glabāšanas standartu apstiprināšanu un plašu lietošanu Latvijā.

3) kuras ir sekmējušas Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.

4) kuras ir izglītojušas bērnus un jauniešus par atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem.

5) kuras ir veicinājušas bērnu un jauniešu pētniecību, izstrādes un inovācijas atvērto tehnoloģiju jomā.

bottom of page