Kontakti

Biedrība “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija”

Reģ.nr. 40008123356

Adrese: Raiņa bulvāris 19-9, Rīga, LV-1586

LATA vēstniece:  Ieva Vītoliņa

Tālrunis: +371 29215073

E-pasts: lata@lata.org.lv

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

©2019 LATA

Konferences apraksts

2020. gada 30. janvārī notiks ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas konference. Konferences galvenā tēma ir datu virzīta nācija.

Konferencē eksperti dalīsies pieredzē par atvērto datu un tehnoloģiju potenciālu un sasniegumiem ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, jaunu biznesa modeļa radīšanā, publiskās pārvaldes procesu caurskatāmības nodrošināšanā, sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidē lēmumu pieņemšanā. Konferences prezentācijās tiks apskatītas iespējas, ieguvumi un izaicinājumi, ar kādiem saskaras sabiedrība, viedās pilsētas, valsts pārvalde, uzņēmēji un atvērto datu kopiena, publiskojot datus un radot novatoriskus risinājumus no atvērtajiem datiem un atvērtām tehnoloģijām. Konferences tematika aptvers gan infrastruktūras un programmatūras tehnoloģiskos, gan atvērto datu izmantošanas tiesiskos un drošības aspektus.

 

Konferences gaitā ir plānotas:

  • Latvijas un ārvalstu lektoru prezentācijas;

  • LATA gada balvas pasniegšana;

  • konferences atbalstītāju produktu un sniegto pakalpojumu prezentācijas īpaši tiem paredzētos stendos.

 

LATA balva

Konferences laikā tiks pasniegta LATA gada balva. Balvas mērķis ir izcelt un godināt Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā.

Konferences auditorija

Konferencē tiek plānoti 300 dalībnieki no Latvijas:

  • IKT profesionāļi un speciālisti;

  • Valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji - lēmumu pieņēmēji IKT jautājumos;

  • Dažādu jomu uzņēmumu un nozaru asociāciju pārstāvji;

  • Atvērto tehnoloģiju entuziasti.

Ieeja konferencē brīva.

Dalībnieku reģistrācija konferencei tiks atvērta 2019. gada decembrī!

 

Kontaktinformācija: 

Ieva Vītoliņa

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas vēstniece

tālr.: 29215073, e-pasts: lata@lata.org.lv