Brīvo datu hakatons tiek pārcelts uz nenoteiktu laiku - ieslēdzam gaidīšanas režīmu!

BŪSIM  ATBILDĪGI UN IEVĒROSIM PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS COVID -19 IZRAISĪTĀS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ!

GATAVOJAMIES HAKATONAM!

Gaidot hakatona norisi, mentori, atbalstītāji, organizatori jums piedāvā izglītojošas prezentācijas.

Tet UZDEVUMS

4. posma uzdevumu nodrošina Tet.

Strādājam attālināti? Mācies attālināti? 

Dalies pieredzē ar mums! 

Mēs dalāmies pieredzē ar Tevi! 

Tet uzdevums skolēniem - labās pieredzes stāsti.

TietoEVRY in Latvia UZDEVUMS

3. posma uzdevumu nodrošina TietoEVRY in Latvia. Tā autors ir TietoEVRY Lietojumprogrammu platformu biznesa vadītājs, IKT direktors un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas - LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Tupulis.
Tā tēma: digitālās higiēnas
pamatprincipi un to ievērošana.

HERE TECHNOLOGIES UZDEVUMS

HERE Techologies un eksperts, 2.posma uzdevumu darba vadītājs un mentors Mārtiņš Valainis aicina Tevi "atstāt savas pēdas” JEB INTEREŠU PUNKTUS kartē ar HERE MAP CREATOR  līdz 30. aprīlim!

Mācies,dari un lai Tavs veikums palīdz citiem ieraudzīt Latvijas īpašās vietas!

UZZINI VAIRĀK PAR UZŅĒMUMU REĢISTRA DATIEM!

Obligātais noteikums hakatona dalībniekiem ir izmantot Uzņēmumu reģistra datus lietotņu izstrādē.

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere iepazīstina ar Uzņēmumu reģistra datiem. 

MĀCIES AR ŅIKITU!

Viens no hakatona rezultātu vērtēšanas kritērijiem ir projekta dzīvotspēja un noderīgums.

Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs  skaidro, kā veidot izstrādātā produkta (lietotnes) biznesa modeli.

Skolēnu video par digitālo higiēnu

2020-04-24-130223_1366x768_scrot.png
2020-05-12-175300_1366x768_scrot.png
tet prezentacija.png

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR) no 2020. gada 2. aprīļa līdz 7. maijam organizē skolēniem Brīvo datu hakatonu.  

MĒRĶIS

Izglītot skolēnus par brīvajiem un atvērtajiem datiem, to nozīmi un lietošanas iespējām, radot tīmekļa lapas vai mobilās lietotnes.

UZDEVUMS

Brīvo un atvērto datu “ārpus rāmja” praktiska izmantošana, radot sabiedrībai noderīgu produktu vai pakalpojumu un izmantojot tehnoloģijas.

REZULTĀTS

Prototips tīmekļa lapai vai mobilajai lietotnei, izmantojot UR un atvērto datu kopas. Rezultāts var būt  digitāla karte, viktorīna, spēle, interaktīva datu vizualizācija.

Hakatona 2020 atslēgas vārdi:  uzņēmējdarbīgs skolēns - jaunietis, uzņēmība, uzņēmējs, uzņēmums, uzņemties, sabiedrība, tīklošana, dati iedvesmo.

PAR HAKATONU

KAS IR ATVĒRTIE DATI?  KAS IR BRĪVIE DATI?

Atvērtie dati ir valsts pārvaldē esošie pamata dati, kas ir gan tiesiski, gan finansiāli, gan arī tehnoloģiski brīvi pieejami ikvienam, kā arī tie ir ērti atkalizmantojami, jo tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā.

Brīvie dati (skolu hakatona kontekstā): Aktuālā Uzņēmumu reģistra 14 reģistros uzkrātā informācija par juridiskajām personām, tostarp par uzņēmumu amatpersonām, īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem, kas ir pieejama ikvienam tiešsaistē un bez maksas Reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv

Brīvie dati ir ērti lietojami cilvēkiem, bet apgrūtinoši ir tos lietot programmatūras izstrādē, datu analīzē un vizualizācijā, jo tie nav mašīnlasāmā formātā (programmām saprotamā formātā). Hakatona dalībniekiem Uzņēmumu reģistra brīvie dati būs sagatavoti mašīnlasāmā formātā (piemēram, faili xls, csv formātos), lai hakatona dalībnieki tos varētu izmantot lietotņu izstrādē, datu analīzē un vizualizācijās.

infografiks atvertie dati.png

KĀDI DATI BŪS PIEEJAMI?

UZŅĒMUMU REĢISTRS

 

 

 

14 reģistros uzkrātā informācija par juridiskajām personām, tostarp par uzņēmumu amatpersonām, īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem.

LATVIJAS ATVĒRTO DATU PORTĀLS

 

 

 

Latvijas valsts pārvaldes iestāžu dati - vairāk kā 300 datu kopas, kas publicētas Latvijas atvērto datu portālā:

https://data.gov.lv

EIROPAS SAVIENĪBAS ATVĒRTIE DATI

 

 

 

 Eiropas Savienības atvērto datu portāls, vairāk kā 12 000 datu kopas: https://data.europa.eu/euodp/data/

EIropas datu portāls, vairāk kā

660 000 datu kopas: https://www.europeandataportal.eu/

KARTES, ĢEOTELPISKIE DATI UN CITI DATI

REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

BRĪVIE UN ATVĒRTIE DATI

Risinājumā lietoti dati inovatīvā veidā, radot ieguvumus sabiedrībai vai kādai tās daļai. Jābūt izmantotai vismaz vienai Uzņēmumu reģistra datu kopai. Ieteicams to kombinēt ar atvērto datu kopām no data.gov.lv vai citiem atvērtajiem datiem.

TEHNISKAIS 

IZPILDĪJUMS

Risinājumā lietoti atvērtie standarti un jaunākās tehnoloģijas. Rekomendējam kodu publicēt kā atvērto pirmkodu. Atvērtā pirmkoda publicēšana nav obligāta, bet augstāks vērtējums būs projektam, kura kods tiks publicēts kā atvērtais pirmkods.

BIZNESA

IDEJA

Biznesa idejas dzīvotspēja, kas sniedz nozīmīgumu, atbalstu, pienesumu  sabiedrībai.

Būtisks ir rezultāta noderīgums sabiedrībai.

Produkta/pakalpojuma pārdošanas iespējas.

Rezultātus vērtēs komisija, kuras sastāvā būs LATA, UR,  sadarbības partneru pārstāvji un mentori.

BALVAS

1. VIETA

Komandai:

Skolotājam:

500  

Naudas balva

250  

Dāvanu karte no Tet

2. VIETA

Komandai:

Skolotājam:

300 

Naudas balva

150  

Dāvanu karte no Tet

3. VIETA

Komandai:

Skolotājam:

150 

Naudas balva

  75  

Dāvanu karte no Tet

Dažādas simpātiju balvas no hakatona atbalstītājiem.

 

JA ESI 10. - 12. KLASES SKOLĒNS VAI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AUDZĒKNIS, VEIDO KOMANDU UN PIEDALIES HAKATONĀ!

 

REĢISTRĀCIJA

KAS VAR PIEDALĪTIES? Hakatonā var piedalīties ikviens Latvijas vispārizglītojošo, profesionālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestādes audzēknis.
KĀDAM JĀBŪT DALĪBNIEKU VECUMAM? Ieteicamais vecumposms: 10.-12. klases.
CIK CILVĒKU VAR BŪT KOMANDĀ? Komandas lielums 1-5 skolēni.

KAS VAR REĢISTRĒT KOMANDU?  Katrai komandai jābūt piesaistītam vienam ekspertam - skolotājam vai citam pilngadīgam ekspertam. Piemēram, kā eksperts var būt kāda bērna vecāks (tēvs, māte). Viens skolotājs - eksperts var būt piesaistīts vairākām skolēnu komandām. Komandu jāreģistrē ekspertam - skolotājam.

KAD IR REĢISTRĀCIJAS TERMIŅŠ? Reģistrācija hakatonam ir atvērta! Termiņš tiks precizēts, kad būs zināms uzsākšanas semināra norises laiks.

VAI IR DALĪBAS MAKSA? Nē, dalība hakatonā ir bez maksas.

VAI IKVIENS VARĒS PIEDALĪTIES UZSĀKŠANAS SEMINĀRĀ? Nē, vietu skaits ir ierobežots. Plānoti 75 dalībnieki, ieskaitot skolotājus. Komandām, kam nebūs iespēja piedalīties uzsākšanas seminārā, tiks nodrošināta iespēja  pieteikt savas idejas elektroniski.

 

HAKATONA PROGRAMMA

Brīvo datu hakatons tiek pārcelts uz nenoteiktu laiku - ieslēdzam gaidīšanas režīmu!

BŪSIM  ATBILDĪGI UN IEVĒROSIM PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS COVID -19 IZRAISĪTĀS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ!

02.04.2020.

Uzsākšanas seminārs  - 

PROGRAMMA TIKS PRECIZĒTA

9:00 – Reģistrācija un kafija.

9:30 – Atklāšanas uzrunas un prezentācijas, moderators Rojs Dauburs (LATA).

10:10 - Darbnīca, vada Una Krutova (LATA).

12:00 – Pusdienas/Ekskursija/ UR spēle par UNU (pa grupām).

13:00 – Kopsavilkums, ideju prezentācijas.

14: 00 - Pasākuma noslēgums.

Datums tiks precizēts

Komandu starpziņojumi (elektroniski) , mentoru konsultācija.

07.05.2020.

Fināla prezentācijas (Norises vieta tiks precizēta):

9:00 – Reģistrācija un kafija

9:30 – Atklāšana un informācija par dienas norisi, moderators Miks Dzenis

9:50 - Prezentāciju ģenerālmēģinājumi mentoru vadībā

11:00- Fināla prezentācijas žūrijai

12:00 - Pusdienas, pārsteiguma mirklis/Ekskursija 

13:00 - Apbalvošana un noslēgums

13:30 – Pasākums beidzas

Uz fināla prezentācijām tiks uzaicinātas 6 komandas.

Saraksts ar 6 finālā iekļuvušām komandām tiks publicēts  pasākuma mājas lapā līdz 30. aprīlim.

 Organizatori patur visas tiesības mainīt pasākuma norises kārtību, iepriekš par to brīdinot hakatona dalībniekus.

 

IZMANTO IESPĒJU SAŅEMT KONSULTĀCIJAS NO LATVIJAS ZINOŠĀKAJIEM ATVĒRTO DATU UN TEHNOLOĢIJU EKSPERTIEM!

MENTORI

TOMS CEĻMILLERS

ATVĒRTO DATU EKSPERTS

ROJS DAUBURS

ATVĒRTO DATU EKSPERTS

NIKA ALEKSEJEVA

VIZUALIZĀCIJU EKSPERTE

MĀRTIŅŠ VALAINIS

HERE TECHNOLOGIES EKSPERTS

KĀRLIS FREIBERGS

UZŅĒMUMU REĢISTRA DATU EKSPERTS

MIKUS JĒKABSONS

ATVĒRTO DATU EKSPERTS

LĀSMA CIMERE

PUBLISKĀS RUNAS EKSPERTE

PĒTERIS JURČENKO

LIETOJAMĪBAS EKSPERTS

ANASTASIJA ŅIKIFOROVA

DATU UN TEHNOLOĢIJU EKSPERTS

UNA KRUTOVA

ATVĒRTO DATU UN ĢEOTELPISKO DATU EKSPERTE

JURIJS HOĻMS

ATVĒRTO DATU UN TEHNOLOĢIJU EKSPERTS

ŅIKITA KAZAKEVIČS

UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKSPERTS

MĀRTIŅŠ KAŅEPE

UZŅĒMUMU REĢISTRA DATU EKSPERTS

 

ORGANIZATORI UN ATBALSTĪTĀJI

ORGANIZĒ

1/1

ATBALSTA

1/1
skolenu_hakatons_izlase-11
skolenu_hakatons_izlase-15

IESKATIES, KĀDS BIJA 2019. GADA HAKATONS!

 

Kontakti

Biedrība “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija”

Reģ.nr. 40008123356

Adrese: Raiņa bulvāris 19-9, Rīga, LV-1586

LATA vēstniece:  Ieva Vītoliņa

Tālrunis: +371 29215073

E-pasts: lata@lata.org.lv

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

©2019 LATA