top of page

Arnis Putniņš ir uzņēmējs un IT nozares darbinieks ar vairāk kā 25 gadu darba pieredzi šajā nozarē. Izveidojis un uztur biznesa vadības sistēmu OZOLS, šobrīd ir aizrāvies ar atvērtā pirmkoda programmatūras piedāvāto iespēju izmantošanu Latvijā.

Prezentācijas laikā Arnis izstāstīs par sistēmas "Odoo" iespējām, attīstību, izmantošanas veidiem un priekšrocībām biznesa uzdevumu risināšanā, kā arī šīs sistēmas piemērotību Latvijas uzņēmumiem šodienas uzdevumu risināšanā.

bottom of page