LATA konferences notiek vienreiz gadā.

14. konference "Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā", 2021. gada 4. februāris

13. konference "Datu virzīta nācija", 2020. gada 30. janvāris

12. konference “Atvērta sadarbība inovācijām”, 2019. gada 31. janvāris

11. konference “Atvērtās tehnoloģijas – no datiem līdz zināšanām”, 2018. gada 1. februāris

10. konference “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei”, 2017. gada 2. februāris

9. konference “Atvērtas tehnoloģijas un viedi risinājumi”, 2016.  gada 28. janvāris

8. konference “Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai”, 2015. gada 18.-19. februāris

7. konference “Atvērtie dati: iespējas un izaicinājumi”, 2014. gada 23. janvāris

6. konference, 2013. gads