top of page

LATA konference notiek vienu reizi gadā.

17. konference "DigiVeselība 2024'', 2024. gada 18. aprīlis

16. konference “Atvērto datu koplietošana – sadarbspēja - kiberdrošība”, 2023. gada 11. maijs

15. konference "Atvērta digitāla transformācija", 2022. gada 3. februāris

14. konference "Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā", 2021. gada 4. februāris

13. konference "Datu virzīta nācija", 2020. gada 30. janvāris

12. konference “Atvērta sadarbība inovācijām”, 2019. gada 31. janvāris

11. konference “Atvērtās tehnoloģijas – no datiem līdz zināšanām”, 2018. gada 1. februāris

10. konference “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei”, 2017. gada 2. februāris

9. konference “Atvērtas tehnoloģijas un viedi risinājumi”, 2016.  gada 28. janvāris

8. konference “Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai”, 2015. gada 18.-19. februāris

7. konference “Atvērtie dati: iespējas un izaicinājumi”, 2014. gada 23. janvāris

6. konference, 2013. gads

bottom of page