top of page
atverto-geotelpisko-datu-hakatons-skoleniem-2021.png

Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem 2021

2021. gada 7. oktobris – 2021. gada 4. novembris 

HAKATONS-posti-1.vieta.jpg
HAKATONS-posti-2.vieta.jpg
HAKATONS-posti-3.vieta.jpg
visiem-HAKATONS.png

ikvienam

audzekni-HAKATONS.png

10.–12. klases audzēkņi

komanda-HAKATONS.png

1–5 cilvēki komandā

eksperts-HAKATONS.png

1 skolotājs-eksperts

bez-maksas-HAKATONS.png

dalība
bez maksas

pieteiksanas-HAKATONS.jpg

pieteikšanās
līdz 11. oktobrim

dalibnieki-HAKATONS.png

100+
dalībnieki

online-HAKATONS.png

tiešsaistē

Hakatona dalībnieki

MĒRĶIS

Veidot sabiedrības, tostarp jauniešu, izpratni par ģeotelpisko atvērto datu nozīmīgumu inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē un veicināt ģeotelpisko datu atvēršanu Latvijā, kā arī izglītot jauniešus par atvērto datu tehnoloģiju izmantošanu.

UZDEVUMS

Radoša, inovatīva un praktiska brīvo un atvērto datu izmantošana, radot sabiedrībai noderīgu produktu vai pakalpojumu, iesaistot tehnoloģijas.

REZULTĀTS

Hakatona dalībnieku sasniedzamais rezultāts ir radīt inovatīvu lietotni, kas risina sabiedrībai būtisku problēmu, izmantojot atvērtos ģeotelpiskos datus.

Laika plāns

Pieteikšanās 

6. septembris–11. oktobris 

Hakatona atklāšana un uzsākšanas pasākums tiešsaistē 

7. oktobris

Izglītojoši semināri 

11.–12. oktobris

Uzdevumu veikšana

7.–27. oktobris

Starpvērtējums un 10 komandu atlase finālam

28. oktobris

Fināla uzdevumu veikšana

29. oktobris–3. novembris

Fināls 10 komandām, uzvarētāju paziņošana tiešsaistes pasākumā

4. novembris

SKATIES ŠEIT

Tematiskie uzdevumu priekšlikumi

HAKATONS SKOLENIEM 21.png

LĢIA

Balstoties uz LĢIA LiDAR datiem ar nosaukumu "3D Latvija" un piesaistot citu iestāžu datus, var veikt šādus uzdevumus:

1) plūdu modelēšana izvēlētam apvidum

2) saules enerģijas plūsmas analīze un izmantošana izvēlētās apdzīvotās vietas energoapgādē

3) vējģeneratoru parka izveide, ņemot vērā reljefa formas un valdošos vējus

4) tūrisma attīstība – potenciāli ainaviski augstvērtīgu vietu izpēte

5) sports – nogāžu slīpumu analīze potenciālu ziemas sporta bāzu izveidei

6) vēsturisko liecību meklēšana, izmantojot LiDAR datus (piemēram, aplikācijas izveide, kas atpazīst reljefa formas), izmantojot kadastra datus – salīdzināt

7) globālās klimata pārmaiņas – kā tās ietekmēs Latvijas jūras piekrasti tuvāko 50 gadu laikā (jūras līmenis, plūdmaiņas, piekrastes apgabalu 

kristaps-ungurs-3GVX2-dWttU-unsplash (1).jpg

VZD

Viens no gaidāmajiem rezultātiem būtu rīks, kas izmantojams kadastra datu aktualitātes noteikšanai, izmantojot gan kadastra, gan citus datus, tai skaitā – pieejamo telpisko informāciju un arī LiDAR informāciju, kur datu salīdzināšanas rezultātā būtu secināms, ka dati kadastrā nav aktualizēti atbilstoši situācijai apvidū. Varbūt ir idejas, kā izveidot rīku par datu neaktualitātes norādīšanu Valsts Zemes dienestam vai būvvaldei, piemēram – norādot adresi, kadastra apzīmējumu vai kadastra numuru par objektiem, kam kaut vai apvidū konstatēta datu nesakritība, arī bez datu salīdzināšanas ar citām IS vai datiem. Tāpat šāds rīks būtu noderīgs arī ikvienam potenciālajam īpašuma pircējam, jo raitai īpašumtiesību sakārtošanai, kā arī kredīta formēšanai kadastrā būs nepieciešami aktuāli un situācijai apvidū atbilstoši dati.

Piemēram, rīka izveidošanai, kurš attēlo tirgus un kadastra datus, lai saprastu, kāda veida īpašumi atrodas kādā teritorijā, piemēram, meklējot sev piemērotu īpašumu. Iespējams domāt par rīku, kas, ņemot vērā tirgus datus, atrašanās vietu un vēl citu informāciju, nosaka īpašuma vai kādas teritorijas ekskluzivitāti.
 

hakatons 2021.jpg

LVRTC

Uzlabot pakalpojuma saņēmēja (gala lietotāji-iedzīvotāji, iestādes, komersanti) iespējas nepastarpināti saņemt informāciju par platjoslas interneta pakalpojuma pieejamību noteiktā lokācijā.


Izmantojot platjoslas tīkla karti, izveidot risinājumu integrēšanai LVRTC mājaslapā. Risinājums divām auditorijām:

1) iedzīvotājiem (ievadot interesējošo vietu/adresi, iespējams atlasīt informāciju par tuvākajiem pieejamiem platjoslas punktiem un operatoriem, kas tur nodrošina pakalpojumu iedzīvotājiem) un

2) operatoriem, autorizējoties mājaslapā (iespējams atlasīt platjoslas pieejas punktus, atbalstāmās teritorijas, uzzināt iedzīvotāju/potenciālo klientu skaitu konkrētajā teritorijā, saņemt aprēķinu par pieslēguma izmaksām un nomas maksu).

skolenu hakatons.jpg

LVRTC

Uzlabot gala patērētāju (ikviena Latvijas iedzīvotāja) iespēju nepastarpināti saņemt informāciju par virszemes TV apraides pakalpojuma (maksas un bezmaksas programmu) pieejamību. 


Izmantojot apraides kartes datus, izveidot risinājumu integrēšanai LVRTC mājaslapā. Risinājums ļauj atlasīt informāciju par pārklājumu izvēlētajā adresē, apdzīvotajā vietā, piemēram, vai ir pieejama bezmaksas apraide.

lasma-fedotova-X_kgx6gyjWg-unsplash.jpg

LATVIJAS VALSTS MEŽI

Latvijas valsts meži ir publicējuši virkni datu kopu, kas raksturo apsaimniekotos mežus – mūsu meža nogabalus, meža ceļus, grāvjus, tūrisma vietas, meža bojājumus. Varbūt Tev ir interese izplānot un izveidot kādu karti ar tūrisma objektiem, kurus būtu iespējams apmeklēt velobraucienā ar klasi Tavā novadā? Nereti mūsu mežos bojājumi rodas dažādu apstākļu dēļ – ugunsnelaimes, meža dzīvnieki, kaitēkļi. Vai vari izpētīt, kādas telpiskās sakarības starp dabiskajiem bojājumiem un cilvēku ietekmi? Vai mūsu tūrisma objektu apkārtnē ir vairāk meža ugunsgrēku? Varbūt Tev ir vēl kādas lietotņu, datu analīžu idejas, ko vēlies realizēt, izmantojot mūsu datus?

Rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atvērtie dati: Risinājumā lietoti atvērtie dati inovatīvā veidā, radot ieguvumus sabiedrībai vai kādai tās daļai.
   

Tehniskā implementācija: Risinājumā lietoti atvērtie standarti un jaunākās tehnoloģijas inovatīvā veidā. Rekomendējam kodu publicēt kā atvērto pirmkodu. Atvērtā pirmkoda publicēšana nav obligāta, bet augstāks vērtējums būs projektam, kura kods tiks publicēts kā atvērtais pirmkods.
   
Idejas dzīvotspēja/sociāli ekonomiskais ieguvums.
Projekta prezentācija
Progress - cik tuvu sagaidāmajam rezultātam

Finālisti

Dust gang
✓ FUNGUS FANATICUS
✓ Grigorijs
✓ Izotopi
✓ MZussy
✓ One Lone Coder
✓ tea.spill(keyboard)
✓ Team Remake
✓ Terehoviči
✓ Uwu

Pieejamie dati

LĢIA

Darbības jomas → TE
Atvērtie dati → TE
Digitālā augstuma modeļa pamatdati  TE
Ortofoto → TE un TE
Topogrāfiskās kartes → TE

OpenStreetMapdatu kopa

Licence – ODbL → TE

Saturs – ģeotelpiskie dati, visa pasaule; pieejami arī kontinentu un valstu ekstrakti

Formāti – OSM XML → TE, PBF → TE

LVRTC datu kopa

Programmu apraides zonas → TE

Izbūvētā platjoslas tīkla karte un piekļuves punktu saraksts → TE

Atbalstāmo teritoriju saraksts → TE

Cenrādis, aprēķina metodika → TE

Papildinformācija: normatīvais regulējums → TE

Atvērtie dati Latvijā

520 datu kopas  TE

Atvērtie dati Eiropas Savienībā

Vairāk nekā 1,3 milj. datu kopas  TE

Valsts Zemes dienests datu kopas

Darbības jomas  TE
Datu saturs  – Nekustamā īpašuma tirgus  teksta dati, Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas teksta dati un telpiskie dati, Valsts adrešu reģistra teksta dati un telpiskie dati
Dati pieejami
 TE  (dati pieejami dalībniekiem, pieprasot paroli rakstot uz hakatona koordinatora epastu)
Teritorija  – Jūrmala un Mārupe
Datu formāts –  CSV, SHP
Citi VZD atvērtie dati
 TE

Latvijas valsts meži datu kopa

 TE

Balvas

1. VIETA

500 EUR

KOMANDAI

250 EUR

SKOLOTĀJAM-EKSPERTAM 

2. VIETA

300 EUR

KOMANDAI

150 EUR

SKOLOTĀJAM-EKSPERTAM 

3. VIETA

150 EUR

KOMANDAI

75 EUR

SKOLOTĀJAM-EKSPERTAM 

Specbalvas, veicināšanas balvas no VZD, LĢIA un TET

Anastasija-Nikiforova_hakatons.png

Anastasija Ņikiforova

Atvērto datu un datu kvalitātes speciālists, Latvijas Universitātes pētnieks, docente, LATA asociētais biedrs

Maris-Nartiss-HAKATONS.png

Māris
Nartišs

SIA “SunGIS”

ĢIS speciālists

Marcis-Dzenis-HAKATONS.png

Mārcis
Dzenis

 LVRTC Komercdepartamenta direktors

Peteris-Petersons-HAKATONS.png

Pēteris Pētersons

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Tālizpētes nodaļas vadītājs

Mentori

Gints-Erglis-HAKATONS.png
Arturs-Vilakajs-HAKATONS.png
Janis-Baiza-HAKATONS.png
Martins-Vanags-HAKATONS.png

Gints
Ērglis

Wunder Latvia, Wunder front-end programmētājs

Artūrs
Vilkājs

Wunder Latvia, Wunder sistēmu arhitekts,

back-end programmētājs

Jānis
Baiža

eazyBI, back-end programmētājs

Mārtiņš
Vanags

eazyBI, produktu eksperts

Natalija-Avotina-HAKATONS.png

Natālija Avotiņa

VZD Adrešu reģistra daļas vadītāja

Vents-Priedolins-HAKATONS.png

Vents Priedoliņš

VZD Kadastra departamenta kadastra attīstības vadītājs

Arturs-Pizics-HAKATONS.png

Artūrs
Pizičs

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vecākais metodikas eksperts

Martins-Valainis.png

Mārtiņš Valainis

HERE Technologies Biznesa attīstības vadītājs Baltijas valstīs

Janis-Celms-HAKATONS.png

Jānis
Celms

 eazyBI, UI/UX/front-end programmētājs

Rihards-Olups-HAKATONS.png

Rihards
Olups

 OpenStreetMap kopienas / Data Working Group dalībnieks

Juris_Sinica_Siņavskis.png

Dr.sc.comp. Juris Siņica-Siņavskis

EDI Tālizpētes grupa, pētnieks

Romans_Dinuls.png

Romāns
Dinuls

EDI Tālizpētes grupa, Cilvēka un mākslīgā intelekta
izstrādātājs un attīstītājs

Toms_Celmillers.png

Toms Ceļmillers

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Informācijas sabiedrības attīstības departamenta sistēmanalītiķis, Latvijas Atvērto datu portāls data.gov.lv 

​Žūrija

Peteris_Petersons-HAKATONS.png

Pēteris Pētersons

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Tālizpētes nodaļas vadītājs 

Vita-Narnicka-HAKATONS.png

Vita
Narnicka

Valsts Zemes dienests, ģenerāldirektore

Marcis-Dzenis-HAKATONS.jpg

Mārcis
Dzenis

 LVRTC Komercdepartamenta direktors

Alberts-Jekabsons-HAKATONS.png

Alberts Jēkabsons

HERE Technologies, ĢIS speciālists

 Izglītojoši semināri un darbnīcas
 

7.–12. oktobris izglītojoši semināri un darbnīcas (tiešsaistē un ierakstā)
Saturs: par datiem, tehnoloģijām un rīkiem 

 7. oktobris
Hakatona atklāšanas pasākums

  • YouTube

Skaties ierakstu  

15.00–15.10
Hakatona atklāšana

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece

15.10–15.20
Kas ir atvērtie dati, ko tas nozīmē? Piemēri

Turn Digital vadītājs Pēteris Jurčenko

15.20–15.30
Kas ir ģeotelpiskie dati? Piemēri

Mērniecības datu centra izpilddirektore Una Krutova

15.30–15.55
Ģeotelpiskā informācija un mežs

AS "Latvijas valsts meži", biznesa sistēmu risinājumu direktors jeb - LVM ĢIS komandas vadītājs Māris Kuzmins

15.55–16.00
Hakatona atklāšanas pasākuma noslēgums

Kārlis Anitēns, pasākuma moderators

 11. oktobris_

  • YouTube

Skaties ierakstu  

15.00–16.00
Identitātes apliecināšana un dokumentu parakstīšana virtuālā vidē

Una Jirgensone, LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas reklāmas vadītāja 

 

Ieskats eParaksts mobile iegūšanas un izmantošanas iespējās.

16.00–17.15
Kadastra dati

Vents Priedoliņš, Valsts Zemes dienests, kadastra attīstības vadītājs

 

Ieskats Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos: kādi tie ir, kā rodas un kādi ir galvenie to izmantošanas mērķi.

17.15–18.00
Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes dati

Artūrs Pizičs, Valsts Zemes dienests, Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vecākais metodikas eksperts (analītiķis)

Ieskats Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datos: kādi šie dati ir, kā tiek uzkrāti, kādiem mērķiem tiek izmantoti.

 12. oktobris_

  • YouTube

Skaties ierakstu  

15.00–16.00
CSP atvērto datu izpēte un vizualizācija ar brīvo ĢIS programmu QGIS

Māris Nartišs, SIA “SunGIS”, ĢIS speciālists

Iepazīsti atvērtos ģeotelpiskos datus ar vadošo brīvo ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) programmu QGIS – no datu lejupielādes līdz savai Latvijas kartei.

16.00–17.00
Tālizpētes dati un to izmantošanas piemēri

Pēteris Pētersons, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra,

Tālizpētes nodaļas vadītājs

 

Aerolāzerskenēšana, aerofotografēšana un augstuma modeļi ir milzīga apjoma Tālizpētes informācijas avots un vieni no populārākiem produktiem, ko sagatavo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Iegūtā informācija būs noderīga, lai labāk izprastu pieejamo Tālizpētes datu saturu, kas atvieglos jaunu un vērtīgu risinājumu izstrādi.
_

17.00–18.00
Ģeotelpisko datu izmantošana, risinot urbānās mobilitātes izaicinājumus

Mārtiņš Valainis, HERE Technologies Biznesa attīstības vadītājs Baltijas valstīs

Efektīva plānošana urbānajā vidē ir viens no lielākajiem mūsdienu pilsētu izaicinājumiem. Esošā infrastruktūra nereti netiek galā ar pieaugošo transporta līdzekļu plūsmu. Iedzīvotāju skaits lielajās pilsētas pieaug, un ANO prognozē, ka gandrīz 2/3 daļas jeb 68% pasaules iedzīvotāju līdz 2050. gadam dzīvos pilsētās. Ģeotelpiskā informācija ir viens no svarīgākajiem elementiem plānotāju un programmu izstrādātāju darbā, lai rastu risinājumus pilsētvides uzlabošanai. Šajā vebinārā apskatīsim mobilitātes izaicinājumus, kā arī HERE piedāvātos rīkus, ar kuriem iespējams veidot dažādus risinājumus.

Informācija par iepriekšējā gada hakatonu

Organizē:

LATA hakatons.png

Partneri:

HAKATONS partneri 2021.png
bottom of page