2021. gada oktobrī notiks atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem!

Aicinām pieteikties sadarbības partneru! Kontaktinformācija:  lata@lata.org.lv vai m.t. 29215073

Aicinām atbalstīt ar ziedojumiem!