top of page

Kristiāns Kronis ir uzņēmuma "Autentica" programmētājs. Strādājot un paralēli studējot Rīgas Tehniskās Universitātes profesionālajā maģistratūrā, Kristiānam bijusi iespēja izpētīt, salīdzināt un strādāt ar dažādām tehnoloģijām. Viņš ir viens no entuziastiem, ko “Autentica” iesaistīja darbā pie "Apturi Covid" aplikācijas izstrādes un kas ar izcilību aizstāvēja sava maģistra diplomdarbu saistībā ar COVID tematiku.

 

2020. gadā brīvprātīgas iniciatīvas vadīti kopā sanāca vairāki IT nozares uzņēmumi un vienojās kopīgam darbam pie lietotnes “Apturi Covid” izstrādes, lai dotu ikvienam iedzīvotājam iespēju līdzdarboties kopējai cīņai ar COVID-19.

 

Prezentācijā Kristiāns Kronis dalīsies pieredzē no individuālā izstrādātāja un tehnoloģiju entuziasta skatupunkta par to, kā ir būt mazai daļai no liela projekta (saziņa, izmaiņu vadība, "SaaS" un "SaaSS"), ko iesākt, kad pārņem neziņa (atvērtās tehnoloģijas, satvari un bibliotēkas), spējā izstrāde ("trunk based development" un "CI/CD" nodrošināšana), kā kods kļūst par risku (sistēmu uzbrukuma virsma, aktīvie koda ceļi, konteineru bāzes attēli, "CQRS" un "feature flags"), kā izstrādāt lietotnes 21. gadsimtam ("12 Factor App" un modernie mākoņrisinājumi, konteineru tehnoloģijas un "onboarding" process), kādēļ cīņā ar COVID neizmantot GPS, kā arī stāstīs par atziņām, kas gūtas, izstrādājot “Apturi Covid” un ko varētu izmantot citos projektos to veiksmīgākai norisei.

bottom of page