top of page

PAR HAKATONU

 • Facebook

Moderatora Roja Daubura prezentācija: https://failiem.lv/u/g2jww2m4

Atvērtie dati ir brīvi pieejama informācija, ko ikviens ir tiesīgs izmantot jaunu produktu un pakalpojumu izveidē. Eiropas Komisijas pētījums atklāj, ka Latvijā atvērto datu tālākais izmantošanas ekonomiskais potenciāls var sasniegt 70 milj. eiro. Aicinām hakatona dalībniekus saskatīt atvērto datu iespējas un radīt pašvaldībām, to iedzīvotājiem, uzņēmējiem vai tūristiem noderīgus produktus un pakalpojumus, izmantojot tieši Latvijas datu kopas.

Pašvaldību atvērto datu hakatons notiks 2019. gada 18. un 19. oktobrī Valmierā, Vidzemes Augstskolā Tērbatas ielā 10. 

MĒRĶIS & UZDEVUMI

Mērķis

Uzdevumi

Hakatona mērķi ir:

 • veicināt sabiedrības un IT uzņēmēju izpratni par atvērto datu iespējām inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanā,

 • veicināt pašvaldību  un valsts pārvaldes datu atvēršanu un plašāku pielietojumu,

 • parādīt pašvaldību, to iedzīvotāju, uzņēmēju vai tūristu ieguvumus, radot produktus vai pakalpojumus no atvērtajiem datiem.

Hakatona dalībnieku uzdevums ir radīt inovatīvu tīmekļa vai mobilo lietotni no atvērtajiem datiem.

Piedāvājam dalībniekiem hakatonā  8 tematiskos  virzienus. Dalībnieki drīkst darboties arī plašāk ārpus dotajiem tematiskajiem virzieniem, kā arī dalībniekiem savi projekti nav jāierobežo tikai vienā virzienā.

Unas Krutovas prezentācija: https://static.wixstatic.com/ugd/ea3b50_368de757242943a19e18b66aee16adee.pptx

Veselības ministrijas uzdevums: https://drive.google.com/file/d/1-SKO-4at0-x9NV360Hem4Qu-fFfogMmd/view?usp=sharing

Valmieras pilsētas pašvaldības uzdevumi: https://failiem.lv/u/rapkgctc

Par hakatonu

Vide

Vides kvalitāte un pieejamība. Vides aizsardzība, monitorings. Gaiss. Ūdens.  Meži. Augsne. Zemes dzīles. Atkritumi. Klimata pārmaiņu ietekme uz vidi, uz pašvaldības teritorijas attīstību. Sabiedrības informētība un līdzdalība.

Drošība

Sabiedriskā kārtība. Civilā aizsardzība. Plūdi. Kritiskas situācijas. Evakuācija. Pasākumi. Izglītošana. Digitālā drošība.

Transports

Viedā mobilitāte. Sabiedriskā transporta pieejamība, kustības saraksti, noslodze. Transporta veidi,  plūsma un infrastruktūras  pieejamība. Koplietošana. Sensoru tīkli.

Veselība

Veselības aprūpes pieejamība. Veselīgs dzīvesveids un fiziskās aktivitātes. Sociālā palīdzība, bērnu tiesību aizsardzība.

Izglītība

Pirmsskolas, pamatizglītība, vidējā izglītība.  Mūžizglītība. Interešu izglītība.  Atbalsts, organizēšana, pieejamība.

Attīstība

Pilsētu, novadu, reģionu plānošana.  Komunālie  pakalpojumi. Labiekārtošana. Atbalsts uzņēmējdarbībai.  Bezdarba samazināšana. Tūrisms.

Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaita  dinamika. Iedzīvotāju un sabiedrības līdzdalība. E-dalība notikumos, lēmumu pieņemšanā.

Cēsu novada pašvaldības īpašais uzdevums: Cik reāli ir iedzīvotāju Cēsu pilsētā?

Kultūra

Vēsturisko un mūsdienu vērtību saglabāšana. Jaunrade. Pasākumi. Pieejamība, attīstība, atbalsts.

KĀDI DATI BŪS PIEEJAMI?

infografiks atvertie dati.png

Dalībnieki var kombinēt iepriekš uzskaitītās datu kopas ar citām šeit neuzskaitītām atvērto datu kopām. Obligāti  jāizmanto vismaz vienu datu kopa no Latvijas atvērto datu portāla: https://data.gov.lv.

Dalībnieki var izmantot lietojumprogrammu saskarnes, piemēram, INSPIRE Hackathon web APIs vai HERE Technologies piedāvātās saskarnes.

HERE Developer portal: https://developer.here.com

XYZ Studio: https://xyz.here.com

Docs: https://developer.here.com/documentation

Slides: https://www.slideshare.net/heretech

Code: https://github.com/heremaps

Help: https://stackoverflow.com/questions/tagged/here-api

KĀDI RĪKI BŪS PIEEJAMI?

Godīga tehnoloģiju izmantošana

Mēs sagaidām, ka dalībnieki izmantos paši savus datorus un  programmatūru, kas nepieciešama hakatona laikā. Ņemot vērā, ka pasākuma laiks ir ierobežots, mēs aicinām dalībniekus pirms pasākuma sagatavot datorus ar nepieciešamo izstrādes vidi. Mēs atbalstām godīgu tehnoloģiju izmantošanu un sagaidīsim, ka dalībnieki ievēro visus atbilstošos autortiesību noteikumus par pasākuma laikā izmantoto tehnoloģiju.

Komandām, kas izvēlēsies strādāt ar virtuālās realitātes (VR) tehnoloģijām,   klātienē būs pieejamas tādas VR iekārtas kā Oculus Go, Oculus Quest un Oculus Rift. Kā arī jau iepriekš sagatvots Unity programmatūras rāmis. Komandām, kas plāno strādāt ar VR hakatona laikā, vēlams sazināties par uzstādīšanu iepriekš ar mentoru  - VR ekspertu, programētāju Mareku Zirdziņu (Perspectly).

Hakatona dalībniekiem būs pieejama LU MII mākonī izvietotā Hadoop platforma ar lielu datu apstrādes tehnoloģijām, kas ļauj analizēt visas tajā importētās datu kopas kā vienu lielu datubāzi. Platformā būs importētas vairākas datu kopas no data.gov.lv, un varēs importēt arī citas.

KĀDU REZULTĀTU SAGAIDĀM?

Atvērtie dati

Tehnoloģija

Biznesa ideja

Rezultātā ir jāiegūst prototips oriģinālai, inovatīvai mobilai vai tīmekļa lietotnei, kas rada ieguvumus pašvaldībai, tās  uzņēmējiem, iedzīvotājiem, tūristiem. 

Lūdzam ņemt vērā, ka  prototipam jābūt oriģinālam, tas pilnībā vai daļēji iepriekš nav bijis publicēts līdzīgos konkursos. Rezultāts nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas likumdošanu, kā arī jāievēro autortiesības.

       
Rezultātu vērtēšanas kritēriji:

 • Atvērtie dati: Risinājumā lietoti atvērtie dati inovatīvā veidā, radot ieguvumus sabiedrībai vai kādai tās daļai.

 • Tehniskā implementācija: Risinājumā lietoti atvērtie standarti un jaunākās tehnoloģijas inovatīvā veidā. Rekomendējam kodu publicēt kā atvērto pirmkodu. Atvērtā pirmkoda publicēšana nav obligāta, bet augstāks vērtējums būs projektam, kura kods tiks publicēts kā atvērtais pirmkods.

 • Idejas dzīvotspēja/sociāli ekonomiskais ieguvums.

Rezultātus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs VARAM,  LATA, organizatoru, sadarbības partneru pārstāvji un mentori.

Open Data Hackathon for Municipalities  jury  members:

 1. Mikus Jēkabsons, Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia

 2. Jānis Treijs, Latvian Open Technology Association

 3. Jānis Tupulis, Tieto

 4. Martin Švec, HERE

 5. Raimonds Simanovskis, eazyBI

 6. Ričards Gailums, Valmieras municipality

 7. Michal Kepka, Plan4all project

 8. Andrus Kurvits, Tartu Science Park

 9. Jānis Upenieks, Latvian Association of Local and Regional Governments

 10. Tuula Löytty, Smart&Lean

BALVAS

Naudas balvas komandai  (komandā 2-5 cilvēki).

Dažādas simpātiju balvas no hakatona atbalstītājiem:

 • Valmieras drāmas teātra ielūgumi;

 • Kādai no komandām, kas strādās ar virtuālās realitātes tehnoloģijām, 3 mēnēšu darba vieta komandai Cēsu coworkinga  telpās Skolas ielā 6;

 • Tech Chill biļetes.

1000‎€

1. vieta

750‎€

2. vieta

500‎€

3. vieta

KAS VAR PIEDALĪTIES?

Ikviens, kuram ir ideja,  kā no atvērtajiem datiem radīt lietotnes.

Ikviens, kurš vēlas piedalīties ideju īstenošanā! 

Aicinām hakatonā piedalīties ikvienu, tostarp:

 • Ideju cilvēkus  Piesakies, ja Tev ir ideja, kādu problēmu varētu atrisināt ar atvērto datu palīdzību.

 • Tehnoloģiju cilvēkus. Piesakies,  ja esi  programmētājs, grafikas un saskarnes dizaineris, GIS eksperts vai  UX / UI eksperts.

 • Datu cilvēkus. Piesakies, ja pārzini atvērtos datus,  proti datus apstrādāt,  analizēt un vizualizēt, esi datu datu žurnālists vai datu kopienas aktīvists.

Plānotais dalībnieku skaits: 80. Dalībniekiem dalība hakatonā ir bez maksas.

KĀPĒC PIEDALĪTIES?

24 stundas interesantu un radošu cilvēku sabiedrībā!

 • Pierādīsi savas spējas kā programmētājs, datu analītiķis, nozares profesionālis.

 • Pilnveidosi savas profesionālās prasmes.

 • Iegūsi vērtīgu profesionālo pieredzi, kuru pievienot savam CV.

 • Satiksi Latvijas un ārvalstu atvērto datu ekspertus.

 • Izveidosi kontaktus, kas var noderēt turpmāk profesionālā darbībā.

 • Iespēja iegūt naudas balvu un dažādas veicināšanas balvas.

PRAKTISKA INFORMĀCIJA

Jautājumi:

lata@lata.org.lv

Dalībniekiem pašiem jānodrošina sev darbam datoru un citus darbam nepieciešamos piederumus.

Dalībniekiem, ja plāno gulēt, jāņem līdzi paklājiņš un guļammaiss.

Organizatori nodrošina ēdināšanu. 

Ja plānojat no Rīgas uz Valmieru nokļūt ar sabiedrisko transportu, tad vilciens attiet no Rīgas Centrālās stacijas plkst. 10:34 un pienāk Valmierā plkst. 12:57,  bet autobuss no Rīgas SAO attiet 10:50 un pienāk Valmierā plkst. 13:00.

Dalībnieku nokļūšanai uz Rīgu pēc pasākuma būs nodrošināts autobuss.  Reģistrējoties obligāti jānorāda,  ka ir nepieciešams autobusa pakalpojums. Hakatona valoda – latviešu un angļu. 
Hakatona koordinatore: Ieva Vītoliņa, e-pasts: lata@lata.org.lv

REĢISTRĀCIJA

Reģistrācija tiks slēgta 16. oktobrī vai brīdī, kad būs pieteikušies dalībnieki atbilstoši plānotajam skaitam. Organizatori patur tiesības atteikt dalību, ja dalībnieku skaits ar noteiktām prasmēm ir pietiekošs, lai nodrošinātu, ka hakatona dalībnieku vidū ir gan tehnoloģiju, gan datu eksperti, gan cilvēki ar idejām.  Vietu skaits ierobežots. Plānotais dalībnieku skaits: 80 dalībnieki.  Dalības maksa: Nav. 

Hakatona laikā tā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, uzņemtie materiāli tiks izmantoti publicitātei.

Organizatori patur tiesības līdz hakatona sākumam precizēt dalības nosacījumus.

Reģistrācija

PROGRAMMA

PIRMSHAKATONA VEBINĀRI

 

Pirms hakatona 13. jūnijā  notika informatīvs vebinārs pašvaldībām. Vebinārā uzstājās: 

 • VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks – sistēmanalītiķis – Mikus Jēkabsons;

 • Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs

 • Valmieras attīstības aģentūras uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja Baiba Zvejniece

 • Uzņēmums ZZ Dats - Edgars Vasiļevskis

Pirms hakatona 12. septembrī  notiks informatīvs vebinārs, kurā  pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar atvērto datu ideju un pašvaldības tiks aicinātas atvērt datus hakatona dalībniekiem.

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/407-vebinars-pasvaldibam-par-atvertajiem-datiem

Vebināra prezentācijas ir pieejamas šeit.

HAKATONA PROGRAMMA

Piektdiena

18. OKTOBRIS

13:00    Dalībnieki ierodas, reģistrācija, kafija un uzkodas 


14:00    Pasākuma atklāšana:

 • Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas rektors

 • Mikus Jēkabsons, Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks 

 • Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Moderators pastāsta par hakatona mērķiem, iepazīstina ar pasākuma plānu

14:15 Pieejamo atvērto datu prezentēšana

 • Latvijas atvērto datu portāls. Toms Ceļmillers, VARAM

 • Pašvaldību dati.

 • Dati par blīvi apdzīvotām teritorijām Latvijā. Dāvis Kļaviņš, Centrālā statistikas pārvalde

 • Veselības ministrijas dati.

 • Ģeotelpiskie dati vietējo kopienu vajadzībām, Una Krutova, RTU, project “Coast4us”

 • Application of Open Data for Specific Domains: Data Sources available for Hackathon, Michal Kepka, project "Plan4all".

 • HERE Technologies - open location platform and data you can use, Martin Švec.

14:40 Moderators iepazīstina ar mentoriem un hakatona uzdevumiem

15:10 Kafijas pauze

15:30 Projektu ideju prezentācija. Pasākuma dalībnieki prezentē savas idejas  (prezentācijas garums 90 sekundes)  

Komandu veidošana

 

16:30 Komandas iekārto darba vietas, uzsāk darbu

17:00 Mentoru prezentācijas:

 • 17: 00 Application of Simulation Modeling Tools for Resilient Farming by Adaptive Microclimate Management, GInta Majore, H2020 project StarGate

 • 17:10 Smart Agriculture and Innovation Hubs for Capacity Building on Open Technology Application: Example from SmartAgriHub, PoliRural, Sieusoil projects, Michal Kepka, project "Plan4all"

 • 17:30 HERE Technologies - open location platform and data you can use, Martin Švec.

17:45   Komandu darbs turpinās

 
19:00 Vakariņas    


20:00   Komandu darbs turpinās   | Mentoru prezentācijas 

 • 20:00 Open Data and Cyber Security: Challenges in the Future, Ginta Majore

 

20:15   Komandu darbs turpinās 
21:00    Mentoru 1. raunds    


Darbs turpinās visu nakti!   

Sestdiena

19. OKTOBRIS

09:00    Brokastis 

   
10:00    Komandu pārreģistrācija, mentoru 2. raunds


13:00    Pusdienas    


14:30    Fināla prezentāciju mēģinājums


16:00    Kafijas pauze    


17:00    Fināls. Komandu prezentācijas. Prezentācijas vērtē žūrija. (3 minūtes prezentācija)    
 

18:30   Kafijas pauze    
 

19:00    Apbalvošanas ceremonija    
 

19:30    Pasākums beidzas    

Dalībnieku nokļūšanai uz Rīgu pēc pasākuma būs nodrošināts autobuss. Reģistrējoties obligāti jānorāda,  ka ir nepieciešams autobusa pakalpojums.

Programma

MENTORI

JURIJS_edited.jpg

JURIJS HOĻMS

 • Grey LinkedIn Icon

Tehnoloģiju eksperts

una kr_edited.jpg

UNA KRUTOVA

 • Grey Facebook Icon

Atvērto un ģeotelpisko datu eksperte

maxresdefault.jpg

MIKUS JĒKABSONS

 • Grey LinkedIn Icon

Atvērto datu eksperts

mickael.png

MICHAL KEPKA (ČEHIJA)

 • Grey Facebook Icon

Atvērto un ģeotelpisko datu eksperts

52651792_2331484396897646_77903450745790

ROJS DAUBURS

 • Grey LinkedIn Icon

Moderators

nika_270-1.jpg

NIKA ALEKSEJEVA

 • Grey LinkedIn Icon

Datu vizualizācijas un žurnālistikas eksperte

Nitzschmann_André-3924-Glasow.jpg

ANDRE NITZSCHMANN

 • Grey LinkedIn Icon

Digitālās veselības un biznesa attīstības eksperts

ginta.png

GINTA MAJORE

 • Grey Facebook Icon

Tehnoloģiju eksperte

toms_270-300.jpg

TOMS CEĻMILLERS

 • Grey Facebook Icon

Atvērto datu eksperts

SIMANOVSKIS.png

RAIMONDS SIMANOVSKIS

 • Grey LinkedIn Icon

Atvērto datu un tehnoloģiju eksperts

Mentori
IMG_20190911_131243.jpg

JĀNIS KAULIŅŠ

 • Grey LinkedIn Icon

Pašvaldību datu eksperts

14054461_1347522275261132_45128984036384

DĀVIS KĻAVIŅŠ

 • Grey Facebook Icon

Ģeotelpisko datu eksperts

Mareks.jpeg

MAREKS ZIRDZIŅŠ

 • Grey LinkedIn Icon

VR eksperts, programmētājs

Florian_Loretan-web2.jpg

FLORIAN LORETAN (VĀCIJA)

 • Grey LinkedIn Icon

WUNDER Atvērto datu un tehnoloģiju eksperts

MartinSvec.jpg

MARTIN ŠVEC (ČEHIJA)

 • Grey LinkedIn Icon

HERE tehnoloģiju, datu un biznesa attīstības eksperts

Agate.png

AGATE AMBULTE

 • Grey LinkedIn Icon

Pašvaldību un tehnoloģiju eksperte

vladislav_yakovenko_2.jpg

VLADYSLAV 

YAKOVENKO

 • Grey LinkedIn Icon

Deloitte Latvia eksperts, datu zinātnieks, Python, Scala eksperts

Gunita_Archipreneur_Vividly-1000x690.jpg

GUNITA KUĻIKOVSKA

 • Grey LinkedIn Icon

Pilsētplānošanas, VR eksperte

tuula.jpg

TUULA LÖYTTY (SOMIJA)

 • Grey LinkedIn Icon

Tehnoloģiju eksperte

MartinsValainis.jpg

MĀRTIŅŠ VALAINIS

 • Grey LinkedIn Icon

HERE tehnoloģiju

eksperts

Me _sTARTUpDay.jpg

ANDRUS KURVITS (IGAUNIJA)

 • Grey LinkedIn Icon

Inovāciju un tehnoloģiju eksperts

Sona_Ver-300x269.jpg

SONA VERESOVA (SLOVĀKIJA)

 • Grey LinkedIn Icon

HERE tehnoloģiju eksperte

Organizatori

ORGANIZATORI

ORGANIZĒ

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_CMYK-01 (1)

SADARBĪBĀ AR

esf_1.png

ATBALSTA

NORISES VIETA

Hakatons notiks Valmierā, Vidzemes Augstskolā, Inženierzinātņu fakultātē,  Tērbatas ielā 10

Hakatons notiks Vidzemes Augstskolā, Inženierzinātņu fakultātē, Tērbatas ielā 10,   LV - 4201, Latvijā.

Norises vieta

IESKATIES

IEPRIEKŠĒJĀ GADA HAKATONĀ!

bottom of page