top of page

Par LATA

Mērķi

LATA

 

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) apvieno organizācijas un privātpersonas, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju piegādātājus un lietotājus, kuri saskata ekonomiskus ieguvumus sev, savai organizācijai vai sabiedrībai kopumā no atvērtu tehnoloģiju plašākas izmantošanas Latvijā.

Par atvērtām tehnoloģijām uzskatām tādus IKT risinājumus, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu. Atvērtu standartu izmantošana informācijas apmaiņai un uzglabāšanai ir nepieciešams nosacījums brīvai konkurencei IT risinājumu tirgū starp komerciālu un atvērtā pirmkoda programmatūru.

LATA biedri un asociētie biedri ir gatavi sniegt savu ieguldījumu, lai kopīgi veidotu labvēlīgu vidi tiem Latvijas IT lietotājiem un piegādātājiem, kuri savā darbā izmanto atvērtas tehnoloģijas, tādējādi veicinot IT vajadzībām patērējamo līdzekļu ekonomiju un to atgriešanos Latvijas tautsaimniecībā.

LATA misija ir aktīvi piedalīties zināšanu sabiedrības veidošanā Latvijā.

LATA ir dibināta 2007.gada 20.decembrī.

LATA mērķi

 • Būt par vadošo Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares asociāciju, kas veicina sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādam pamatnostādnēm:

  • tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;

  • tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte, drošība un privātuma aizsardzība;

  • brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.

 • Panākt starptautiski atzītu, atvērtu informācijas apmaiņas un glabāšanas standartu apstiprināšanu un plašu lietošanu Latvijā.

 • Panākt Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.

 • Izglītot bērnus un jauniešus par atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem.

 • Veicināt bērnu un jauniešu pētniecību, izstrādes un inovācijas atvērto tehnoloģiju jomā.

 

LATA valde

 

LATA izpildinstitūcija ir valde 7 valdes locekļu sastāvā.

2024. gada 5.martā ievēlētās valdes sastāvs:

 • Pēteris Jurčenko

 • Jānis Freimanis

 • Kārlis Siliņš

 • Aldis Gulbis

 • Anrijs Šnipke

 • Jānis Kampars

 • Rolands Strazdiņš

 

LATA valdes priekšsēdētājs 

 • Rolands Strazdiņš

 

LATA statūti

 

Kas ir atvērti standarti?

 

Mēs balstāmies uz sekojošu Eiropas Savienības atvērtu standartu definīciju:

Par atvērtu var uzskatīt standartu, kura specifikācija un tai pievienotie dokumenti, kā minimums, atbilst dotajām pazīmēm:

 • standartu ir pieņēmusi un uzturēs bezpeļņas organizācija un lēmumu pieņemšanā par tā turpmāku attīstību var piedalīties visas ieinteresētās puses (konsenss, vairākuma viedoklis, utt.);

 • standarts ir publicēts un standarta specifikācijas dokuments ir pieejams brīvi vai par simbolisku maksu. Tā izmantošanai, kopēšanai un izplatīšanai ir jābūt bezmaksas vai par simbolisku maksu;

 • intelektuālajam īpašumam (tajā skaitā iespējamiem patentiem) attiecībā uz standartu vai tā daļām ir jābūt neatsaucami pieejamam bez maksas;

 • nedrīkst būt ierobežojumi standarta izmantošanai.

 

Kas ir atvērtā pirmkoda programmas?

 

Atvērtais pirmkods ir programmatūras izstrādes principu un prakšu kopums, kura galvenais pamatnoteikums ir programmas pirmkoda (jeb receptes, no kuras tā ir izveidota) publiska pieejamība. Ikvienam ir tiesības ne tikai iegūt savā īpašumā programmatūras pirmkodu, bet arī izmantot to bez maksas. Ar pilnīgāku atvērtā pirmkoda definīciju var iepazīties šeit: opensource.org

Atvērtā pirmkoda programmas parasti ir brīvi pieejamas internetā.

Dažas no populārākajām atvērtā pirmkoda programmām ir Mozilla Firefox interneta pārlūks, LibreOffice biroja programmatūras pakotne un Mozilla Thunderbird e-pasta programma.

Sīkāku informāciju par citām atvērtā pirmkoda programmām jūs varat iegūt lapā atveries.lv

bottom of page