top of page

Kā atvērtie dati un tehnoloģijas virza nāciju?

Updated: Feb 3, 2020Latvijas Universitātes Zinātņu mājā 2020.gada 30. janvārī konferencē “Datu virzīta nācija”, ko jau trīspadsmito gadu organizē Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA), plaši izskanēja atvērto datu un tehnoloģiju vārds. Kur un kā virzās atvērto datu un tehnoloģiju kultūra?


Konferenci atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs. Konferences noslēgumā applausi sasniedza LATA gada balvas 2019 ieguvējus – atvērto tehnoloģiju un datu kultūras sekmētājus, kā Valmieras Attīstības aģentūru (publiskajā sektorā), interneta projektu “Latvijas pilskalni” (privātajā sektorā) un Edmundu Beļski (VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) valdes priekšsēdētājs) kā fizisku personu.

Šī gada konferences lektoru stāstījums atklāja datu un tehnoloģiju daudzpusīgu “ienākšanu” gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā, gan pašvaldību darbā, akcentēja plašās sadarbības iespējas starp dažādu nozaru pārstāvjiem, sniedza ieskatu jau sasniegtajā - kā atvērtie dati un tehnoloģijas virza uz rezultātu - un skaidri iezīmēja nākotnes mērķus, atklāja, cik Latvijā ir daudz zinoša augstskolu mācībspēka. Savukārt konferences apmeklētāju pārstāvētās darbības jomas norādīja, ka visos līmeņos aug interese par atvērto datu sniegtajām iespējām, ka ir noteikts mērķis - globālais tirgus, kiberdrošība, daudzpusīga virtuālās realitātes izmantojamība. Konferenci “Datu virzīta nācija” apmeklēja vairāk kā 400 interesentu: visplašāk pārstāvēta bija valsts pārvalde, privātais sektors (uzņēmēji), pašvaldības, dažādas izglītības iestādes, IT speciālisti, interesi šogad aktīvi izrādīja studenti.

Dienu piepildīja gan sadarbības partneru, LATA biedru, gan vairāku profesionālu lektoru pieredzes stāsti, sarunas un viedokļi, un redzējums par atvērto tehnoloģiju daudzpusīgu un kvalitatīvu izmantojamību. Savu pieredzi nodeva lektori no SIA “TietoEVRY”, VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”, SIA “WeAreDots”, SIA “ZZ Dats”, SIA “Wunder Latvia”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Mappost”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Valmieras Attīstības aģentūras, CERT.LV, Francijas Aizsardzības ministrijas, Vidzemes Augstskolas.

LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs uzsver: “Paldies atbalstītājiem, lektoriem un ikvienam dalībniekam! Bija vērtīgi dzirdēt lektoru un dalībnieku atsauksmes, ka konference sniegusi nozīmīgu devumu ikvienam klātesošajam, ka lektoru stāstījumi atklājuši dziļāku izpratni par datu nozīmīgumu un sasniegumiem šajā jomā. Domāju, ka kopā esam spējuši dot savu artavu, lai tuvinātos datu virzītas sabiedrības mērķim, atvērtībai un caurspīdīgākai un efektīvākai publiskajai pārvaldei. Uz tikšanos nākamajā LATA konferencē!”

Konferenci akcentēja konkursa LATA gada balva 2019 uzvarētāju sumināšana. Balva tika pasniegta trīs kategorijās: publiskajā sektorā piešķīra balvu par atvērtības principa ieviešanu, privātajā sektorā – nozīmīgu atvērto tehnoloģiju risinājumu biznesā - un fiziskajai personai par būtiskāko ieguldījumu atvērto tehnoloģiju popularizēšanā.

Pirmo vietu publiskajā sektorā ieguva Valmieras Attīstības aģentūra par nozīmīgu atvērto datu politikas ieviešanu Valmieras pilsētas pašvaldībā, kur ir uzsākts nozīmīgs darbs pie atvērto datu pieejamības analīzes, izvērtējot, kādus datus Valmieras pilsēta varētu atvērt, kā arī ievietot Latvijas atvērto datu portālā. Turklāt Valmieras attīstības aģentūra aktīvi piedalījās Pirmā Atvērto datu hakatona organizēšanā pašvaldībām.

Savukārt pirmo vietu privātā sektorā ieguva interneta projekts “Latvijas pilskalnipar nozīmīga atvērto datu repozitorija “Latvijas pilskalni un senvietas” izveidi, kur pieejami Latvijas pilskalnu 3D modeļu sākumdati, kā arī 3D modeļu fotogrāfijas un cita informācija. Minētais projekts veidots kā nekomerciāla senvēstures entuziastu un novadpētnieku kopiena, kas rūpējas, lai mazāk būtu iespēju vēstures interpretācijām, lai publiski būtu pieejamas precīzas senvēstures objektu atrašanās vietas, fotogrāfijas un apraksti.

Bet kategorijā fiziskai personai ieguva LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis par nozīmīgu personisko ieguldījumu uz “Datiem balstītas nācijas” koncepta attīstībā un sekmīgu virzību valsts pārvaldē.

Konferenci organizēja Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA). Galvenie sadarbības partneri : SIA “TietoEVRY” un VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”, partneri: AS “Latvijas valsts meži” LVM GEO, SIA “Wunder Latvia”, SIA “WeAreDots”, SIA “ZZ Dats”, SIA “Datakom”, Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā, Latvijas Universitāte, Francijas institūts Latvijā, Francijas Republikas vēstniecība.

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas 2020. gada 30. janvāra konferences “Datu virzīta nācija” fotogrāfijas, videoieraksti un prezentācijas būs pieejamas konferences lapā: https://www.lata.org.lv/konference-2020

Papildu informācija medijiem

Ieva Vītoliņa

E. lata@lata.org.lv

T. 29215073

bottom of page