top of page

No šodienas var pieteikties ''Atvērto ģeotelpisko datu hakatonam skolēniem 2021''

No 7. oktobra līdz 4. novembrim tiešsaistē norisināsies Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) rīkotais Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem 2021. Pieteikties iespējams līdz 4. oktobrim, un tiek aicināti piedalīties skolēni no visas Latvijas.


Šis ir jau tradicionāls ikgadējs LATA pasākums, kas tiek organizēts, lai izglītotu jauniešus par atvērto datu pieejamību un to nozīmi jaunu, noderīgu pakalpojumu izstrādē. Šī gada mērķis ir veidot izpratni par atvērtajiem ģeotelpiskajiem datiem un to ietekmi sabiedrības ikdienas dzīvē. LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Tupulis uzsver: “Atvērtie dati vairs nav jaunums. Jaunu datu kopu atvēršana valsts pārvaldē nav gluži ikdienišķs process, tomēr nepieciešamība pēc tā vairs neraisa izbrīnu un neizpratni. Viens no jauniešu hakatona mērķiem ir radīt pretēju situāciju sabiedrībā – lai izbrīnu un neizpratni raisītu datu nepieejamība. Hakatoni arī mūsu asociācijai kļuvuši par regulāru darba rīku. Darba rīku, kas, no vienas puses, veicina piedāvājumu – jaunu datu kopu atvēršanu, bet – no otras – sabiedrības pieprasījumu pēc tām.”


Skolēnu uzdevums hakatonā ir veicināt radošu, inovatīvu un praktisku atvērto datu izmantošanu sabiedrībai noderīga produkta vai pakalpojuma radīšanai, izmantojot tehnoloģijas. Savukārt beigās dalībniekiem ir jārada inovatīva lietotne, kas, izmantojot atvērtos ģeotelpiskos datus, risina sabiedrībai būtisku problēmu. Vērtējot rezultātus, tiks ņemta vērā idejas dzīvotspēja un sociāli ekonomiskais ieguvums, tāpat arī prezentācija un idejas progress jeb tas, cik tuvu tas ir gaidāmajam rezultātam. Trīs komandas, kas saņems augstāko punktu skaitu, un to piesaistītie eksperti saņems naudas balvas. Dalībnieki tiks priecēti arī ar Valsts zemes dienesta (VZD), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un TET specbalvām.


VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka jebkuras valsts pārvaldes iestādes, tostarp VZD, uzdevums ir iet līdzi laikam un izmantot arvien straujāk progresējošās datu tehnoloģijas, pielāgojot tās konkrētajai specifikai un tādējādi pakalpojumus padarot pieejamākus un ērtākus gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmumiem. Datu atvēršana ir nozīmīga un pozitīvi ietekmē tautsaimniecību. “Ļoti būtiski ir panākt, lai dati par būvju un zemju īpašumiem iespējami operatīvi, bez laika nobīdes un birokrātiskām darbībām nonāktu valsts sistēmās, tādējādi atvieglojot darbu gan to īpašniekiem, gan arī valstij,” saka V. Narnicka.


Atvērto ģeotelpisko datu hakatonu skolēniem atbalsta virkne digitāli domājošu organizāciju: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, “eazyBI”, SIA “Poss.lv”, SIA “Wunder Latvia”, SIA “Tet”, “HERE Technologies” un “zparks.lv”. Kā uzsver “eazyBI” pārstāve Līva Pavasare: “Mēs atbalstām ne tikai publisko datu atvērtības principu, bet arī centienus padarīt pieejamus arvien jaunus datus, jo saredzam to kā būtisku ieguvumu sabiedrībai. Hakatons ir lielisks paņēmiens, kā šo datu pieejamību pārvērst inovatīvos risinājumos, kuri būtu noderīgi Latvijas iedzīvotājiem.” Savukārt Mārtiņš Valainis, “HERE Technologies” biznesa attīstības vadītājs Baltijas valstīs, norāda: “Mēs, “HERE Technologies”, ļoti novērtējam LATA darbu sabiedrības izglītošanā par atvērto datu izmantošanas iespējām un to nozīmīgumu jaunu produktu izstrādē. Hakatons ir tikai viena, iespējams – redzamākā, daļa no LATA pasākumiem. Atbalstot šos pasākumus, mums ir prieks piedalīties un palīdzēt jauniem, radošiem cilvēkiem veidot nākotnes produktus un programmatūru.”


“Datu pieejamībai un spējai tos izmantot ir trīs būtiskas funkcijas. Pirmkārt – tā ir iespēja iestādēm, organizācijām un indivīdiem pieņemt lēmumus, kas ir balstīti nevis minējumos, abstraktos pieņēmumos vai teorijā, bet gan konkrētos faktos. Otrkārt – dati ļauj organizācijām efektīvāk noteikt problēmu cēloni, uzskatāmi vizualizējot to, kas notiek starp dažādām sistēmām, organizācijas nodaļām un klientiem. Tas sekmē ne vien problēmu novēršanu, bet arī savlaicīgu identificēšanu un preventīvu rīcību. Treškārt – atvērtie dati vairo pārskatāmību un uzticēšanos iestādēm un organizācijām, kā arī dod iespēju piekļūt datu avotiem, kas viltus ziņu laikmetā ir būtisks pilsoniskās sabiedrības stūrakmens. Iesaistoties ikgadējā LATA hakatonā, ceram stiprināt jauniešu interesi par IKT un citu nozaru ciešo mijiedarbību, veicināt radošās dzirkstis un drosmīgas idejas, kas var uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti,” saka LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.


Dalība hakatonā ir bez maksas, tajā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo, profesionālo izglītības iestāžu, kā arī interešu izglītības iestāžu audzēkņi. Ieteicamais vecumposms: 10.–12. klase. Komandas lielums: 1–5 skolēni, un katrai komandai jābūt piesaistītam vienam ekspertam–skolotājam vai citam pilngadīgam ekspertam. Kā eksperts var būt arī, piemēram, kāda bērna vecāks (tēvs, māte). Hakatona noteikumus un pieteikšanās kārtību var izlasīt LATA tīmekļvietnē: https://www.lata.org.lv/skolas-2021Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” atbalsta ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.Plašāka informācija

Zanda Šķēle

projekta koordinatore

mob. 26063286

0 comments

Comments


bottom of page